Lions Club Lillehammer

Lions Club Lillehammer

LC Lillehammer ble stiftet i 1955, og vi er i dag 16 medlemmer. Lions er en verdensomspennende organisasjon med hjelpevirksomhet i mange land. På klubbnivå forkuserer vi i stor grad på det lokale med vekt på ungdomsarbeid og velferdstiltak for de som trenger litt ekstra hjelp og oppmuntring. I november hvert selger vi vår populære advantskalender, med innebygget lotteri, for å skaffe inntekter til vårt arbeid i lokalsamfunnet.

Siste lørdag i april hvert år vil du treffe oss i byen med tulipaner. Lions tulipanakjson har vært tradisjon i mange år. Overskuddet går i sin helhet til ungdomsarbeid. I 2024 har vi lokalt valgt å støtte Prosjekt B med overskuddet.

 

Kan dette være noe for deg?

Vi møtes fast andre tirsdag i månedene fra august til juni. Vårt regulære møtested er på Frivillighetssentralen, men møtene blir også holdt hos interessante bedrifter og institusjoner hvor vi gjerne får innføring i hva de holder på med. Å være medlem av klubben er ikke helt uten forpliktelser, men vi er bevisste at alle skal kunne delta på egne premisser og etter egne evner og muligheter. På klubbmøtene behandler vi klubbsaker som er aktuelle, men prøver å bruke mye av tiden på det sosiale, kanskje med et foredrag av en invitert gjest, eller rett og slett den gode samtalen over en kopp kaffe og en matbit.

I det store bildet hører vår klubb hjemme i sone B8, sammen med klubbene i Gausdal, Øyer og Ringebu. Sonearbeidet gir muligheter til aktivt samarbeide mellom klubbene og mulighet til å lære mye om lokalsamfunnene rundt oss. For medlemmer med talent for organisqsjonsarbeide gir sonen større muligheter.

Vår sone er igjen del av distrikt 104B, som strekker seg fra romerike og helt over på vestlandet. Lions Norge er delt i fem slie distrikter med benevninger fra 104A til 104E.

Du har en åpen invitasjon

Vi ønsker alle velkommen til våre møter. Uanmeldt eller etter avtale. Som sagt har vi møter hver andre tirsdag i måneden, og du er velkommen til å ta oss i nærmere øiesyn. Kanskje finner du at dette er noe for deg.

Informasjon er tom