Styremøte

1. Referat fra 26.jan 2021

2. Status budsjett

3. Vårt arbeide og rapportering

4. Forberedelser til medlemsmøte

6. Neste styremøte30.mars

Detaljer

Dato tirsdag 23. februar 2021
Klokkeslett 19:0021:00
Kalender Styremøter