Styremøte

1. Referat fra 23.feb 2021

2. Status budsjett

3. Vårt arbeide og rapportering

4. Forberedelser til medlemsmøte

6. Neste styremøte 27.apr.

Detaljer

Dato tirsdag 30. mars 2021
Klokkeslett 19:0021:00
Kalender Styremøter