Styremøte

1. Referat fra 27.apr

2. Status budsjett

3. Vårt arbeide og rapportering

4. Forberedelser til neste semester

Detaljer

Dato tirsdag 25. mai 2021
Klokkeslett 19:0021:00
Kalender Styremøter