Lillehammer Lions selger også i år den tradisjonelle julekalenderen. Inntektene går uavkortet til humanitære formål som bistand til Utsiktsbakken Brassband, Krisesenteret, Frelsesarmeen og hyggekveld for eldre lokalt, til Lions Førerhundskole, Beitostølen helsesportsenter og sommerleirer for vanskeligstilte barn og ungdom nasjonalt, og til krisehjelp, brønnboring og skolegang internasjonalt.  

Julekalendre er lagt ut for salg i flere forretninger i Storgata og på Strandtorget.

Send oss en SMS til 913 53 870 om du vil ha tilsendt.

Ingen innsamlinger ennå